Privacy Policy SLO

Ta aplikacija zbira nekatere osebne podatke svojih uporabnikov.

Za uporabnike lahko veljajo različne stopnje zaščite. Nekateri uporabniki zato uživajo vrhunsko zaščito. Več informacij o varnostnih politikah najdete v razdelku o uporabnosti.

Vrste zbranih podatkov

Med osebnimi podatki, ki jih ta aplikacija zbira neodvisno ali prek tretjih oseb, so: ime; priimek; telefonska številka; naslov; provinca; E-naslov; POŠTNA ŠTEVILKA; mesto; Piškotki; Podatki o uporabi.

Popolne podrobnosti o vsaki vrsti zbranih podatkov so na voljo v namenskih razdelkih tega pravilnika o zasebnosti ali v posebnih besedilih z informacijami, prikazanih pred zbiranjem podatkov.
Osebne podatke lahko uporabnik prosto posreduje ali pa se, v primeru podatkov o uporabi, samodejno zbirajo pri uporabi te aplikacije.

Če ni določeno drugače, so vsi podatki, ki jih zahteva ta aplikacija, obvezni. Če jih uporabnik noče sporočiti, ta aplikacija morda ne bo mogla zagotoviti storitve. V primerih, ko ta aplikacija nekatere podatke označi kot izbirne, se lahko uporabniki vzdržijo sporočanja takih podatkov, ne da bi to imelo kakršne koli posledice za razpoložljivost storitve ali njeno delovanje.

Uporabnike, ki dvomijo o tem, kateri podatki so obvezni, spodbujamo, da stopijo v stik z lastnikom.
Kakršna koli uporaba piškotkov – ali drugih orodij za sledenje – s strani te aplikacije ali s strani lastnikov storitev tretjih oseb, ki jih uporablja ta aplikacija, razen če je navedeno drugače, ima namen zagotavljanja storitve, ki jo zahteva uporabnik, poleg nadaljnjih namenov, opisanih v tem dokumentu in v Politiki piškotkov, če je na voljo.

Uporabnik prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, pridobljene, objavljene ali deljene prek te aplikacije, in jamči, da ima pravico do njihovega posredovanja ali razširjanja, s čimer je lastnik oproščen kakršne koli odgovornosti do tretjih oseb.

Način in kraj obdelave zbranih podatkov

Metode zdravljenja

Upravljavec podatkov sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečitev nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali uničenja osebnih podatkov.

Obdelava se izvaja z uporabo IT in/ali telematskih orodij, z organizacijskimi metodami in logiko, ki je strogo povezana z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov so v nekaterih primerih drugi subjekti, vključeni v organizacijo te aplikacije (administrativni, komercialni, tržni, pravni, sistemski skrbniki) ali zunanji subjekti (kot so tretji ponudniki tehničnih storitev, poštni kurirji, ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki jih upravljavec po potrebi imenuje tudi za obdelovalce podatkov. Ažurni seznam upravljavcev lahko vedno zahtevate pri upravljavcu podatkov.

Pravna podlaga zdravljenja

Upravljavec obdeluje osebne podatke v zvezi z uporabnikom v primeru, da je podan eden od naslednjih pogojev:

 • uporabnik je dal soglasje za enega ali več posebnih namenov; Opomba: v nekaterih jurisdikcijah je lahko upravljavec podatkov pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov brez uporabnikovega soglasja ali druge od spodaj navedenih pravnih podlag, če uporabnik ne nasprotuje (»opt-out«) takšni obravnavi. Vendar to ne velja, če obdelavo osebnih podatkov ureja evropska zakonodaja o varstvu osebnih podatkov;
  obdelava je potrebna za sklenitev pogodbe z uporabnikom in/ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov;
  obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca podatkov;
  obravnava je potrebna za izvajanje nalog javnega interesa ali za izvajanje javnih pooblastil, ki jih ima upravljavec podatkov;
  obdelava je potrebna za uresničevanje zakonitega interesa upravljavca podatkov ali tretjih oseb.

  Vedno pa je možno zaprositi Upravljavca za pojasnilo konkretne pravne podlage posamezne obravnave in še posebej za navedbo, ali obravnava temelji na zakonu, je določena s pogodbo ali je potrebna za sklenitev pogodbe.

  Mesto

  Podatki se obdelujejo v poslovnih prostorih upravljavca podatkov in kjer koli drugje, kjer se nahajajo stranke, ki sodelujejo pri obdelavi. Za več informacij kontaktirajte lastnika.
  Osebni podatki uporabnika se lahko prenesejo v državo, ki ni tista, v kateri se nahaja uporabnik. Za dodatne informacije o kraju obdelave se lahko uporabnik obrne na razdelek, ki se nanaša na podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov.

  V primeru višje zaščite ima uporabnik pravico pridobiti informacije o pravni podlagi za prenos podatkov izven Evropske unije ali mednarodni organizaciji, ki jo ureja mednarodno javno pravo ali jo sestavljata dve ali več držav, kot je na primer ZN. , kot tudi glede varnostnih ukrepov, ki jih je sprejel upravljavec podatkov za zaščito podatkov.

  Če pride do enega od zgoraj opisanih prenosov, se lahko uporabnik obrne na ustrezne razdelke tega dokumenta ali zahteva informacije od upravljavca podatkov tako, da ga kontaktira na kontaktne podatke, navedene na začetku.

Obdobje shranjevanja

Podatki se obdelujejo in hranijo toliko časa, kolikor zahtevajo nameni, za katere so bili zbrani.

Zato:

Osebni podatki, zbrani za namene v zvezi z izvajanjem pogodbe med lastnikom in uporabnikom, se hranijo do zaključka izvajanja te pogodbe.
Osebni podatki, zbrani za namene, ki jih je mogoče pripisati zakonitemu interesu upravljavca podatkov, bodo shranjeni, dokler ta interes ni izpolnjen. Uporabnik lahko pridobi dodatne informacije v zvezi z zakonitim interesom, za katerega si prizadeva upravljavec podatkov, v ustreznih razdelkih tega dokumenta ali tako, da stopi v stik z upravljavcem podatkov.

Kadar obravnava temelji na soglasju uporabnika, lahko lastnik osebne podatke hrani dlje časa do preklica soglasja. Poleg tega je lahko upravljavec osebnih podatkov v skladu z zakonsko obveznostjo ali na podlagi odredbe organa dolžan hraniti osebne podatke dlje časa.

Ob koncu obdobja hrambe bodo osebni podatki izbrisani. Zato po izteku tega roka pravice do dostopa, preklica, popravka in pravice do prenosljivosti podatkov ni več mogoče uveljavljati.

Namen obdelave zbranih podatkov

Uporabnikovi podatki se zbirajo, da se lastniku omogoči zagotavljanje njegovih storitev, pa tudi za naslednje namene: vzpostavitev stika z uporabnikom, komentiranje vsebine, upravljanje stikov in pošiljanje sporočil, upravljanje plačil, ponovno trženje in vedenjsko ciljanje, statistika in oglaševanje.

Za dodatne podrobne informacije o namenu obdelave in o osebnih podatkih, ki so konkretno pomembni za vsak namen, se lahko uporabnik obrne na ustrezne razdelke tega dokumenta.

Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Komentiranje vsebine

Storitve komentiranja omogočajo uporabnikom, da oblikujejo in objavijo lastne komentarje glede vsebine te aplikacije.
Odvisno od nastavitev, ki jih določi lastnik, lahko uporabniki komentirajo tudi anonimno. Če je med osebnimi podatki, ki jih je objavil uporabnik, e-pošta, se to lahko uporabi za pošiljanje obvestil o komentarjih glede iste vsebine. Uporabniki so odgovorni za vsebino svojih komentarjev.
V primeru, da je nameščena storitev komentiranja, ki jo ponujajo tretje osebe, je možno, da tudi če uporabniki ne uporabljajo storitve komentiranja, le-ta zbira podatke o prometu v zvezi s stranmi, na katerih je nameščena storitev komentiranja.

Sistem za komentiranje, upravljan neposredno (ta aplikacija)

Ta aplikacija ima svoj sistem komentiranja vsebine.

Zbrani osebni podatki: priimek; E-naslov; ime; telefonska številka.

 

Kontaktirajte uporabnika

Kontaktni obrazec (ta aplikacija)

Z izpolnjevanjem kontaktnega obrazca s svojimi podatki uporabnik soglaša z njihovo uporabo za odgovarjanje na zahteve po informacijah, ponudbah ali kateri koli drugi vrsti, navedeni v glavi obrazca.

Zbrani osebni podatki: CAP; mesto; priimek; E-naslov; naslov; ime; telefonska številka; provinca.

Dopisni seznam ali glasilo (ta aplikacija)

Z registracijo na poštnem seznamu ali v glasilu se uporabnikov e-poštni naslov samodejno doda na seznam stikov, na katere se lahko pošiljajo e-poštna sporočila z informacijami, vključno s komercialnimi in promocijskimi informacijami, ki se nanašajo na to aplikacijo. E-poštni naslov uporabnika je lahko dodan na ta seznam tudi kot rezultat registracije s to aplikacijo ali po opravljenem nakupu.

Zbrani osebni podatki: CAP; mesto; priimek; E-naslov; naslov; ime; telefonska številka; provinca.

Kontakt po telefonu (ta aplikacija)

Z uporabniki, ki so posredovali svojo telefonsko številko, se lahko obrnete v komercialne ali promocijske namene v zvezi s to aplikacijo, pa tudi za izpolnitev zahtev za podporo.

Zbrani osebni podatki: telefonska številka.

Upravljanje stikov in pošiljanje sporočil

Ta vrsta storitve vam omogoča upravljanje baze e-poštnih kontaktov, telefonskih kontaktov ali kontaktov katere koli druge vrste, ki se uporabljajo za komunikacijo z uporabnikom.
Te storitve bi lahko omogočale tudi zbiranje podatkov v zvezi z datumom in časom ogleda sporočil s strani uporabnika ter uporabnikovo interakcijo z njimi, kot so informacije o klikih na povezave, vstavljene v sporočila.

Skebby (Skebby – Mobile Solution S.r.l.)

Skebby je telefonska in komunikacijska storitev upravljanja stikov, ki jo nudi Skebby – Mobile Solution S.r.l.

Zbrani osebni podatki: telefonska številka.

Kraj predelave: Italija –

Privacy Policy.

Upravljanje plačil

Storitve upravljanja plačil tej aplikaciji omogočajo obdelavo plačil s kreditno kartico, bančnim nakazilom ali drugimi instrumenti. Podatke, ki se uporabljajo za plačilo, pridobi neposredno operater zahtevane plačilne storitve, ne da bi jih ta aplikacija kakor koli obdelala.
Nekatere od teh storitev lahko omogočajo tudi načrtovano pošiljanje sporočil uporabniku, kot so e-poštna sporočila z računi ali obvestili o plačilih.

PayPal (Paypal)

PayPal je plačilna storitev podjetja PayPal Inc., ki uporabniku omogoča spletno plačevanje.

Zbrani osebni podatki: različne vrste podatkov, kot je določeno v politiki zasebnosti storitve.

Kraj obdelave: preberite politiko zasebnosti Paypal– Privacy Policy.

Oglaševanje

Tovrstna storitev omogoča uporabo uporabnikovih podatkov v komercialne komunikacijske namene v različnih oblikah oglaševanja, kot so pasice, tudi v povezavi z interesi uporabnika.
To ne pomeni, da se vsi osebni podatki uporabljajo za ta namen. Podatki in pogoji uporabe so navedeni spodaj.
Nekatere od spodaj navedenih storitev lahko uporabljajo piškotke za identifikacijo uporabnika ali uporabljajo tehniko vedenjskega ponovnega ciljanja, tj. prikazovanje prilagojenih oglasov na podlagi uporabnikovih interesov in vedenja, zaznanih tudi zunaj te aplikacije. Za več informacij o tem predlagamo, da preverite pravilnike o zasebnosti zadevnih storitev.
Poleg možnosti zavrnitve, ki jih ponujajo spodaj navedene storitve, lahko uporabnik zavrne prejemanje piškotkov, povezanih s storitvijo tretje osebe, tako da obišče stran za zavrnitev Network Advertising Initiative.

Direct Email Marketing (DEM) (questa Applicazione)
Ta aplikacija uporablja uporabniške podatke za pošiljanje ponudb komercialne narave v zvezi s storitvami in izdelki, ki jih zagotavljajo tretje osebe, ali niso povezane z izdelkom ali storitvijo, ki jo ponuja ta aplikacija.
Zbrani osebni podatki: e-pošta.

Remarketing e behavioral targeting

 

Ta vrsta storitve omogoča tej aplikaciji in njenim partnerjem, da komunicirajo, optimizirajo in prikazujejo oglase na podlagi pretekle uporabe te aplikacije s strani uporabnika.
Ta dejavnost se izvaja s sledenjem podatkov o uporabi in uporabo piškotkov, informacij, ki se prenesejo partnerjem, s katerimi je povezana dejavnost ponovnega trženja in vedenjskega ciljanja.
Poleg možnosti zavrnitve, ki jih ponujajo spodaj navedene storitve, lahko uporabnik zavrne prejemanje piškotkov, povezanih s storitvijo tretje osebe, tako da obišče stran za zavrnitev Network Advertising Initiative.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience je storitev ponovnega trženja in vedenjskega ciljanja, ki jo ponuja Facebook, Inc. in povezuje dejavnost te aplikacije z oglaševalskim omrežjem Facebook.

Zbrani osebni podatki: piškotki; E-naslov.

Kraj obdelave: Združene države Amerike– Privacy Policy – Opt Out. Subjekt, ki se drži zasebnostnega ščita.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing je storitev ponovnega trženja in vedenjskega ciljanja, ki jo ponuja Facebook, Inc. in povezuje dejavnost te aplikacije z oglaševalskim omrežjem Facebook.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države Amerike

Privacy Policy – Opt Out. Subjekt, ki se drži zasebnostnega ščita.

Remarketing con Google Analytics (Google LLC)

Ponovno trženje s storitvijo Google Analytics je storitev ponovnega trženja in vedenjskega ciljanja, ki jo ponuja Google LLC, ki povezuje dejavnost sledenja, ki jo izvaja Google Analytics in njeni piškotki, z oglaševalskim omrežjem Google Ads in piškotkom Doubleclick.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države Amerike – Privacy Policy – Opt Out. Subjekt, ki se drži zasebnostnega ščita.

Remarketing Google Ads (Google LLC)

Remarketing Google Ads è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Google Ads ed il Cookie DoubleClick.

 

Uporabniki se lahko odločijo, da ne bodo uporabljali Googlovih piškotkov za prilagajanje oglasov, tako da obiščejo Googlove nastavitve oglasov .

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države Amerike – Privacy Policy – Opt Out. Subjekt, ki se drži zasebnostnega ščita.

Google Ad Manager Audience Extension (Google Inc.)

Google Ad Manager Audience Extension je storitev ponovnega trženja in vedenjskega ciljanja, ki jo ponuja Google LLC, ki sledi obiskovalcem te aplikacije in izbranim oglaševalskim partnerjem omogoča, da jim v spletu prikazujejo prilagojene oglase.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – – Privacy Policy – Opt Out. Subjekt, ki se drži zasebnostnega ščita.

 

Statistika

Storitve, vsebovane v tem razdelku, omogočajo upravljavcu podatkov spremljanje in analizo prometnih podatkov ter se uporabljajo za spremljanje vedenja uporabnika.

AdEspresso (Creative Web Srl) sledenje konverzijam

Sledenje konverzijam AdEspresso je statistična storitev, ki jo ponuja Creative Web Srl in povezuje podatke iz oglaševalskega omrežja Facebook z dejanji, izvedenimi znotraj te aplikacije.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Kraj predelave: Italija– Privacy Policy.

Sledenje konverzijam Facebook Ads (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)

Sledenje konverzijam Facebook Ads (Facebook pixel) je statistična storitev, ki jo ponuja Facebook, Inc. in povezuje podatke iz oglaševalskega omrežja Facebook z dejanji, izvedenimi znotraj te aplikacije. Facebook pixel sledi konverzijam, ki jih je mogoče pripisati oglasom na Facebooku, Instagramu in Audience Network.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države Amerike– Privacy Policy.Subjekt, ki se drži zasebnostnega ščita.

Sledenje konverzijam Google Ads (Google Inc.)

Sledenje konverzijam Google Ads je statistična storitev, ki jo ponuja Google Inc. in povezuje podatke iz oglaševalskega omrežja Google Ads z dejanji, izvedenimi znotraj te aplikacije.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države Amerike– Privacy Policy.Subjekt, ki se drži zasebnostnega ščita.

Sledenje konverzijam oglasov Twitter (Twitter, Inc.)

Sledenje konverzijam Twitter Ads je statistična storitev, ki jo ponuja Twitter, Inc. in povezuje podatke iz oglaševalskega omrežja Twitter z dejanji, izvedenimi znotraj te aplikacije.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države Amerike– Privacy Policy. Subjekt, ki se drži zasebnostnega ščita.

Yahoo Advertising (Yahoo! Inc.) sledenje konverzijam

Sledenje konverzijam Yahoo Advertising je statistična storitev, ki jo ponuja Yahoo! Inc., ki povezuje podatke iz oglaševalskega omrežja Yahoo z dejanji, izvedenimi znotraj te aplikacije.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države Amerike

Privacy Policy.

Neposredno zbrana statistika (ta aplikacija)

Ta aplikacija uporablja interni statistični sistem, ki ne vključuje tretjih oseb.

Zbrani osebni podatki: piškotki; Podatki o uporabi.

Več o osebnih podatkih


Spletna prodaja blaga in storitev

Zbrani osebni podatki se uporabljajo za opravljanje storitev uporabniku ali za prodajo izdelkov, vključno s plačilom in morebitno dostavo. Osebni podatki, zbrani za izvedbo plačila, so lahko tisti, ki se nanašajo na kreditno kartico, tekoči račun, uporabljen za nakazilo, ali druge ponujene plačilne instrumente. Podatki o plačilu, ki jih zbira ta aplikacija, so odvisni od uporabljenega plačilnega sistema.

Uporabniške pravice
Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice v zvezi s podatki, ki jih obdeluje lastnik.

V primeru vrhunske zaščite lahko uporabnik uveljavlja vse spodaj navedene pravice. V vseh drugih primerih se lahko uporabnik obrne na lastnika, da izve, katere pravice veljajo v njegovem primeru in kako jih uveljavlja.

Uporabnik ima zlasti pravico do:

kadar koli prekliče soglasje. Uporabnik lahko prekliče predhodno izraženo privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov.
nasprotuje obdelavi svojih podatkov. Uporabnik lahko ugovarja obdelavi svojih podatkov, kadar do nje pride na pravni podlagi, ki ni privolitev. Dodatne podrobnosti o pravici do ugovora so navedene v spodnjem razdelku.
dostop do svojih podatkov Uporabnik ima pravico pridobiti informacije o podatkih, ki jih obdeluje upravljavec podatkov, o določenih vidikih obdelave in prejeti kopijo obdelanih podatkov.
preverite in zahtevajte popravek. Uporabnik lahko preveri pravilnost svojih podatkov in zahteva njihovo posodobitev ali popravek.
pridobite omejitev zdravljenja. Ko so izpolnjeni določeni pogoji, lahko uporabnik zahteva omejitev obdelave svojih podatkov.V tem primeru upravljavec podatkov ne bo obdeloval podatkov za noben drug namen kot za njihovo hrambo.
pridobiti preklic ali odstranitev svojih osebnih podatkov. Ko so izpolnjeni določeni pogoji, lahko uporabnik zahteva preklic svojih podatkov s strani lastnika.
prejeti svoje podatke ali jih prenesti na drugega imetnika. Uporabnik ima pravico prejeti svoje Podatke v strukturiranem formatu, ki se običajno uporablja in ga lahko bere avtomatska naprava, ter, kjer je tehnično izvedljivo, doseči njihov nemoten prenos k drugemu imetniku. Ta določba velja, kadar se podatki obdelujejo z avtomatiziranimi orodji in obdelava temelji na soglasju uporabnika, na pogodbi, katere stranka je uporabnik, ali na pogodbenih ukrepih, povezanih z njo.
predlagati pritožbo. Uporabnik lahko vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov ali sproži sodni postopek.
Podrobnosti o pravici do ugovora
Kadar se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, pri izvajanju javnih pooblastil, podeljenih upravljavcu podatkov, ali za uresničevanje zakonitega interesa upravljavca podatkov, imajo uporabniki pravico ugovarjati obdelavi iz razlogov, povezanih z njihovim posebnim položajem.

Uporabnike opozarjamo, da lahko v primeru obdelave njihovih podatkov za namene neposrednega trženja ugovarjajo obdelavi brez navedbe razloga. Če želite izvedeti, ali upravljavec podatkov obdeluje podatke za namene neposrednega trženja, se lahko uporabniki obrnejo na ustrezne razdelke tega dokumenta.

Kako uveljavljati svoje pravice
Za uveljavljanje uporabnikovih pravic lahko uporabniki naslovijo zahtevo na kontaktne podatke lastnika, navedene v tem dokumentu. Zahteve se vložijo brezplačno in jih upravljavec obdela v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v enem mesecu.

Uporabnost višje stopnje zaščite
Medtem ko večina določb tega dokumenta velja za vse uporabnike, za nekatere izrecno velja višja raven zaščite pri obdelavi osebnih podatkov.

Ta vrhunska raven zaščite je vedno zagotovljena, ko zdravljenje:

izvaja upravljavec podatkov s sedežem v EU; se pravi
nanašajo se na osebne podatke uporabnikov, ki se nahajajo v EU, in so funkcionalni za ponudbo blaga ali storitev za plačilo ali brezplačno takim uporabnikom; se pravi
zadeva osebne podatke uporabnikov, ki se nahajajo v EU, in lastniku omogoča spremljanje vedenja takšnih uporabnikov v obsegu, v katerem se takšno vedenje dogaja znotraj Unije.
Politika piškotkov
Ta aplikacija uporablja piškotke. Če želite izvedeti več in si ogledati podrobne informacije, si lahko uporabnik ogleda Politiko piškotkov.

Več o zdravljenju
Zagovor na sodišču
Osebne podatke uporabnika lahko lastnik uporabi na sodišču ali v pripravljalnih fazah za njegovo morebitno vzpostavitev za obrambo pred zlorabo pri uporabi te aplikacije ali povezanih storitev s strani uporabnika.
Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da je lastnik morda dolžan razkriti podatke na podlagi odredbe javnih organov.

Posebne informacije
Na zahtevo uporabnika lahko poleg informacij, ki jih vsebuje ta pravilnik o zasebnosti, ta aplikacija uporabniku zagotovi dodatne in kontekstualne informacije v zvezi s posebnimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Dnevniki sistema in vzdrževanja
Za potrebe, povezane z delovanjem in vzdrževanjem, lahko ta aplikacija in vse storitve tretjih oseb, ki jih uporablja, zbirajo sistemske dnevnike, tj. datoteke, ki beležijo interakcije in lahko vsebujejo tudi osebne podatke, kot je naslov IP uporabnika.

Informacije, ki jih ta politika ne vsebuje
Dodatne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli zahtevate od upravljavca podatkov z uporabo kontaktnih podatkov.

Odgovor na zahteve »Ne sledi«.
Ta aplikacija ne podpira zahtev »Ne sledi«.
Če želite izvedeti, ali jih podpira katera koli uporabljena storitev tretjih oseb, je uporabnik vabljen, da si ogleda ustrezne politike zasebnosti.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti
Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to politiko zasebnosti tako, da o tem obvesti uporabnike na tej strani in, če je mogoče, v tej aplikaciji ter, če je tehnično in pravno izvedljivo, tako, da uporabnikom pošlje obvestilo prek enega od kontaktni podatki, ki jih hrani upravljavec podatkov. Zato vas prosimo, da redno pregledujete to stran in se sklicujete na datum zadnje spremembe, ki je naveden na dnu.

Če se spremembe nanašajo na obdelave, katerih pravna podlaga je privolitev, bo Upravljavec po potrebi ponovno pridobil privolitev uporabnika.

Definicije in pravne reference
Osebni podatki (ali podatki)
Osebni podatek je katerikoli podatek, s katerim se neposredno ali posredno, tudi v povezavi s katerim koli drugim podatkom, vključno z osebno identifikacijsko številko, identificira ali določi fizično osebo.

Podatki o uporabi
To so informacije, ki se samodejno zbirajo prek te aplikacije (tudi iz aplikacij tretjih oseb, integriranih v to aplikacijo), vključno z: naslovi IP ali imeni domen računalnikov, ki jih uporablja uporabnik, ki se povezuje s to aplikacijo, naslovi v zapisu URI (Uniform Resource Identifier) , čas zahteve, uporabljena metoda za posredovanje zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljene kot odgovor, številčna koda, ki označuje status odgovora strežnika (uspešno, napaka itd.) država izvor, značilnosti brskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporablja obiskovalec, različne časovne konotacije obiska (na primer čas, porabljen na vsaki strani) in podrobnosti v zvezi z itinerarjem, ki mu sledite v aplikaciji, s posebnim poudarkom na zaporedju pregledane strani, parametre, ki se nanašajo na operacijski sistem in uporabnikovo IT okolje.

Uporabnik
Posameznik, ki uporablja to aplikacijo, ki, če ni drugače določeno, sovpada z zainteresirano stranko.

zanima
Fizična oseba, na katero se osebni podatki nanašajo.

Obdelovalec podatkov (ali upravitelj)
Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava in kateri koli drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca podatkov, v skladu s tem, kar je določeno v tej politiki zasebnosti.

Upravljavec podatkov (ali lastnik)
Fizična ali pravna oseba, javni organ, služba ali drugo telo, ki posamično ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov ter sprejeta orodja, vključno z varnostnimi ukrepi v zvezi z delovanjem in uporabo te aplikacije. Upravljavec podatkov je lastnik te aplikacije, če ni določeno drugače.

Ta aplikacija
Strojno ali programsko orodje, prek katerega se zbirajo in obdelujejo osebni podatki uporabnikov.

Storitev
Storitev, ki jo zagotavlja ta aplikacija, kot je opisano v relativnih pogojih (če so na voljo) in na tem spletnem mestu/aplikaciji.

Evropska unija (ali EU)
Če ni drugače določeno, se vsako sklicevanje na Evropsko unijo v tem dokumentu nanaša na vse sedanje države članice Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.

Piškotki
Majhen del podatkov, shranjenih v uporabnikovi napravi.

Pravne reference
Ta izjava o zasebnosti je bila pripravljena na podlagi več zakonodajnih sistemov, vključno s členi 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679.

Če ni drugače določeno, se ta izjava o zasebnosti nanaša izključno na to aplikacijo.

Sotto Sconti

Izdelki za vsakogar

UPORABNE POVEZAVE

Dostava

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc. To spletno mesto ni del spletnega mesta Facebook ali Facebook Inc. Prav tako tega spletnega mesta na noben način NE podpira Facebook. FACEBOOK je blagovna znamka družbe FACEBOOK, Inc. Slike izdelkov na tej prodajni strani so samo za ilustracijo. Zato se lahko prejeti izdelek in morebitna darila razlikujejo glede na razpoložljivost na zalogi. To spletno mesto vsebuje izdelke blagovnih znamk, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za uporabo v promocijske namene. To spletno mesto promovira izdelke, ki se prodajajo prek partnerskega sistema, in izdelke, predstavljene na tej strani, promovira naše spletno mesto v zameno za provizijo.

©2023 Sotto Sconti. Vse pravice pridržane.